Produkty

OBRZEŻE NISKIE

OBRZEŻE  NISKIE

DANE TECHNICZNE:

A H L MATERIAŁ SYMBOL
5 cm 20 cm 50 cm beton B30 kra 50 x 20

OPIS PRODUKTU:

Obrzeże niskie - przeznaczone do oddzielenia chonika od powierzchni zielonej lub powierchni podjazdu.